Ajánló: Vers (A világirodalom klasszikusainak gyöngyszemei, magyar, külföldi)

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

Törölt tag2009. március 12. 09:18

Törölt hozzászólás.

petaluda2009. március 11. 21:12

Elnézést!
Értettem. Köszönöm.

Törölt tag2009. március 11. 20:38

Törölt hozzászólás.

petaluda2009. március 11. 20:17

Victor Hugo

Olyan a szerelem

Olyan a szerelem, mint a gyöngyszemű harmat,
amelytől fénylik a szirom,
amelyből felszökik, kévéjében a napnak,
szivárvány-szikra, miliom.

Ne, ne hajolj reá, bárhogy vonz e merész láng,
ez a vízcseppbe zárt, percnyi kis fényözön -
mi távolabbról: mint a gyémánt,
az közelebbről: mint a könny.

(fordította: Nemes Nagy Ágnes)
---------------------------------------- ----------------------
Samuel Beckett:

The Vulture

dragging his hinger through the sky
of my skull shell of sky and earth

strooping to the prone who must
soon take up their life and walk

mocked by a tissue that may not serve
till hunger earth and sky be offal

Törölt tag2009. március 11. 20:16

Törölt hozzászólás.

kormanyossanyi2009. március 11. 19:56

BOKRAINK KÖZT

Bokraink közt már az ősz barangol,
kóró lett a fényes laboda.
Zizegő, szép zabkéve-hajadról
nem álmodom többé már soha.

Arcod haván bogyók bíbor vére -
szép voltál, te kedves, illanó!
Szelíd, mint az alkony puha fénye,
s fehéren sugárzó, mint a hó.

Szemed magvai kihulltak régen,
neved, a törékeny, messze szállt.
Gyűrött sálam őrzi már csak híven
fehér kezed hársméz-illatát.

Amikor a háztetőn a hajnal
macskamódra, lustán lépeget,
emlegetnek tűnődő szavakkal
vizimanók, dúdoló szelek.

Kéklő esték azt suttogják rólad:
álom voltál, elhaló zene.
De tudom - aki formálta vállad,
fénylő titkoknak volt mestere.

Bokraink közt már az ősz barangol,
kóró lett a fényes laboda.
Zizegő szép zabkéve-hajadról
nem álmodom többé már soha.

( Szergej Jeszenyin)

Bero2009. március 11. 19:14

Ez remek kezdeményezés zsolami! De felhívnám a figyelmet a szerzői jogra, amely szerint ha jól emlékszem csak 70 éve elhunyt költők műveit szabad publikálni!!!

Törölt tag2009. március 11. 19:01

Törölt hozzászólás.

matyika2009. március 11. 18:16

József Attila

Harminckét éves lettem én -
meglepetés e költemény
csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” -
gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj -

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!

narnia2009. március 11. 18:00

Hoznám én is a kedvenceim egyikének gyöngyszemét.....már ha szabad:

Ahogy itt jár-kélAhogy itt jár-kél, szép, miként
a csillagtüzes éjszaka;
fénybe árnyat és árnyba fényt
szűr arca, szeme, mosolya:
oly szeliden ragyog felénk,
ahogy a vad nappal soha.

Egy sugár még, egy árnyat el, -
s a fele báj nem volna itt,
a varázs, mely arcán tüzel
s belengi holló-fürtjeit
a drága fej körül, amely
égi eszmékről álmodik.

S mi ajkán s homlokán lebeg,
az a pír, az az eleven,
s az a derű a szeretet
munkáját zengi édesen:
földi jóságot és szivet,
melyben tiszta a szerelem.

(Szabó Lőrinc fordítása)

Aki peddig alkotta,ha eddig még nem ismerte volna fel a kedves olvasó:Lord Byron

Na és a teljesség kedvééret az eredeti:

She walks in beauty
She walks in beauty, like the night

Of cloudless climes and starry skies;

And all that's best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellow'd to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.

One shade the more, one ray the less,
Had half impair'd the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o'er her face;
Where thoughts serenely sweet express
How pure, how dear their dwelling place.

And on that cheek, and o'er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!

És a hab a tortán..... megzenésítve:


https://www.youtube.com/watch?v=LhFnNnse1 0Q&feature=related

Törölt tag2009. március 11. 17:44

Törölt hozzászólás.

Bero2009. március 11. 17:18

Megelőztelek, de olvasd el alul, amit szerzői jogról írtam :-))

Törölt tag2009. március 11. 17:16

Törölt hozzászólás.

Bero2009. március 11. 17:15

Szeretném bemutatni példaképemet


Francis Jammes

(1868-1938) - Franciaország


A ház rózsával lenne itt teli

A ház rózsával lenne itt teli s dongó darázsal.
Vecsernye szólna délután lassúdad kondulással;
a szőllőfürtök áttetsző kövek ilyenkor, s lassan
szundítanának benn az árnyékos lugasban.
Ó, hogy szerethetnélek itt. Tiéd e szív, merész
huszonnégy évem, gőgöm és egész
fehér rózsáktól illatos költészetem tiéd;
és mégsem ismerlek, hiába minden hát, nem élsz.
Mert azt tudom, ha élnél, vélem élnél,
velem lennél te itt, velem rejteznél ott a réten,
nevetve csókolnál, fölöttünk szőke méhek,
mellettünk hűs patak, s a lombok összeérnek.
A napfény hullna csak, hallgatnánk, hogy sziszegne,
mogyorócserje vetne apró árnyékot füledre,
s már nem nevetnék, mert kimondhatatlan volna
Szerelmünk, és a szánk némán egymásra forrna;
s érezném ajkaid pirossán, mily varázslat!
a rózsát, szőlők jóízét s mérgét a vad darázsnak.


Van Franciaországban egy vidék, a Nyugat-Pireneusok és az Adour között, ahol egy festői kisvároska bújik meg a hegy lábánál mindössze talán hétezer lakossal: ez Orthez, ahol annak ellenére, hogy itt 1814 febr. 27-én Wellington a Soult marsall vezérelte franciákon csatát nyert, - mégis minden Jammesről szól.
Emlékháza is itt áll, a Maison Chrestia, ahol édesanyjával 1897-től 1907-ig élt.
Szinte ki sem mozdult forrón szeretett vidékéről a Pireneusok szemlélője és költője, aki Áprily Lajos nagy kedvence is volt.
Jammes Nagyapja még Guadeloupe szigetén élt, és a költő örök nosztalgiát érzett az egzotikus világok iránt. Rilke elragadtatással írja róla: „Ő az a költő, amilyen én szerettem volna lenni!”
Korai versei a szimbolizmus jegyeit hordozzák magukon, és meglehetősen érezhető Baudelaire és Verlaine hatása is, de a modern francia költészet forradalmai nem hatottak rá.
1893-ban megjelent „Versek” című kötetére két költőóriás is felfigyelt: Mallarmé és Gide. Ez utóbbi később eltávolodott tőle, amikor Jammes érzelmi vallásosságát 1905 körül a tételes katolicizmussal cserélte fel Paul Claudel hatására. Ebben az időben jelentős változáson ment át a francia író-költő. Költészete a valóság konkrét jelenségeit, - a természetet, állatokat, virágokat, a vidéket és annak egyszerű embereit - állítja egyedülállóan különleges, harangzúgásos, álmodozós, méhdöngicsélős, angyali paradoxonokkal tarkított, misztikában fogant, láttató világnézete fókuszába. Jammes imádott pireneusi házának és vidékének impresszionista költője. Az 1898-ban megjelent „A hajnali harangszótól az esti harangszóig” című (mindmáig legjelentősebbnek tartott) kötete a századvégi szimbolizmussal történt végső szakítását mutatja. Ekkor az új tartalomhoz új formát keres: színtaktikai bravúrjait elhagyja, - ezzel túllép (vagy csak másfelé lép…?) Mallarmé költészetén, - és a lehető legegyszerűbb beszélt nyelven ír, sallangmentesen, száműzve verseiből minden keresettséget és retorikát. A szuggesztív költőiségért áldozatokat hoz: a ritmikai határokat költői képeiből elhagyja, szabad verssorai szinte a prózához közelednek. Hangját ekkor már az átélt, megélt, személyes élményei izzítják, lángra lobbantva sorait. Teszi ezt még akkor is, amikor a hagyományosan romantikus és szimbolista témákról dalol. Lírája rafináltan egyszerű, egyszerre primitív és dekadens, mégis felemelő, - és verseiből messzire ragyogva átszüremkedik életszemlélete, a már említett neokatolikus hit. A francia verselés szigorú és merev szabályain jelentősen lazított, megbontotta a francia alexandrinust, rímei sokszor már alig-alig asszonáncok. Mindezzel együtt ez a kötet tartalmazza legszebb szerelmes verseit.
Eztán a költői prózával is megpróbálkozott, melyben pszichológiai ábrázolásra törekedett, ilyen például a „Három különös lány regénye”. Itt a legtisztábban tetten érhető az író azon elmélete, hogy a szív tisztasága mennyire szenvedélyes lehet, és ugyanakkor a test szenvedélye mennyire tiszta maradhat…Hadd szúrjam közbe: mélységesen egyet tudok ezzel érteni.
Élete vége felé teljesen elszigetelődött az irodalmi élettől, és egykori, utánozhatatlan, messzehangzó, sajátságos jammesi hangja már csak nekünk, a boldog utókornak jelenthetnek óriási élményt: saját magát zárta ki önnön korából.
Az alább idézett híres, mindenki által ismert költeménye - Radnóti Miklós gyönyörű fordításában - sok magyarázatot nem igényel…
Francis Jammes rózsái a vágyakozó szerelem legszebb virágai.
Pompázatosak.


Meztelen ülsz majd

Meztelen ülsz majd a vén, csecsebecsés szalonban,
mint fény-orsó ragyog szép, finom termeted,
s a rózsaszín tűznél, két lábad egymásra dobva,
hallgatod a telet

Én eléd borulok, térded átölelem.
És elmosolyodol, legkarcsúbb fűzfa-ág,
s fejem édes csípődre hajtva édes,
Sírni fogok, hogy oly jó vagy, oly édes

Büszke tekintetünk gyönyör lesz végtelen,
s mikor a melledet csókolom, majd oda
nevet rám a szemed, s lassan meghajtod a
nyakadat édes.

Aztán, mikor cselédünk, a beteg, hű öreg-
asszony kopog az ajtón, jelentve, hogy betálalt,
pirulva felpattansz, és törékeny kezed
előveszi szürke ruhádat.

S míg kint, kapunk alatt, a szél jajgatva úszik,
és zendül az inga rekedt szava,
elefántcsontszagú két lábad belecsúszik
kis, fekete tokjaiba


Ford: Szabó Lőrinc

Bero2009. március 11. 17:10

Ez remek kezdeményezés zsolami! De felhívnám a figyelmet a szerzői jogra, amely szerint ha jól emlékszem csak 70 éve elhunyt költők műveit szabad publikálni!!!

petaluda2009. március 11. 17:01

Végre...jön a Fény :)

Törölt tag2009. március 11. 16:57

Törölt hozzászólás.

 
1...91011
 

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom