Hogyan kell verset elemezni?

Beszélgetés a verselemzésről - példák, javaslatok, tudnivalók.

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

berenyi.klara2018. március 13. 12:29

@Kandabula: Most találtam rá erre a kincsre, az elemzésedre.
Majdnem tökéletes, bár úgy gondolom, hogy a szöveg balladás elhallgatásait a hermeneutikai jóindulat hathatós segítségével értelmes egésszé próbálod kerekíteni.

Attila_the_hun(offtopic)2018. március 12. 21:00

Én LR03-as ceruzaelemet szoktam hozzá használni.  :)

domezsuzsa2018. március 12. 20:40

Érdemes a címből és az évszámból kiindulni. A cím lehet sokatmondó, közömbös, jelképes, ellentétes értelmű a tartalommal, lényegre törő stb., az évszám pedig eligazít bennünket a korban, jelzi, hogy mikor keletkezett a mű. Milyen hatást tett rád? Miért? Tudsz-e valamit a vers keletkezési körülményeiről? Kik voltak a költő kortársai? A költő mely verse foglalkozik még ezzel a témával? Miért fontos a kérdésfeltevése? Kinek a versét, gondolatát juttatja eszünkbe?

Kandabula2017. június 7. 11:25

@iliesrenata: sajnos nem az enyém. Az interneten találtam, szerzője ismeretlen (előttem legalábbis).

iliesrenata(offtopic)2017. június 7. 09:47

@Kandabula profi elemzes.  :D

Kandabula2017. június 6. 21:49

Így is lehet:
Verselemzés

Boci boci tarka,
Se füle se farka,
Oda megyünk lakni,
Ahol tejet kapni.

A vers szerkezetileg egyértelműen két részre osztható. Az első egységet az első és a második sor alkotja, a másodikat a harmadik és a negyedik sor. Ez már a rímképletből is kiderül: AABB.
A verset az teszi igazán nagy művé, hogy egyszerre tartalmaz személyes és általános igazságokat. Ezt már a felütésnél érzékelhetjük, a költő kétszer szólítja meg a bocit és ezzel tudatja velünk, hogy valójában nem egy, hanem két bociról van szó. Az egyik boci természetesen a költő, akinek szerelmi bánata van.
Feltűnő, hogy az első szerkezeti egységben egyáltalán nem találhatók meg az igék, már ez is az elhagyatottság érzetét kelti bennünk. De ezt csak fokozzák a két sorban halmozottan előforduló oppozíciók. A két első sor önmagában is oppozíciót alkot (van egy boci, aki tarka, de nincsen se füle, se farka), ahol is a „füle” szó magas-hangrendűsége is éles ellentétben áll a „farka” szó mély hangrendűségével, a „tarka” szó pedig önmagában hordozza a legerősebb oppozíciót, amennyiben egyszerre fehér és fekete. Ennyi ellentét nem lehet véletlen és nem is utalhat másra, mint a szerelem természetének kettősségére, ami Catullus óta minden szerelmes vers sajátja. Egy embert látunk magunk előtt, aki bár „tarka”, vagyis a költőiség minden szépségével, rútságával, örömével, bánatával fel van ruházva, mégis hiányérzete van. Ez a hiányérzet minden beteljesületlen szerelem sajátja, a kedvese nélkül a költő sem érzi teljes embernek magát és ezt vetíti elénk – nagyon találóan – egy fületlen és farkatlan boci képében.
A második szerkezeti egységben csak fokozódik a magányosság és az üresség érzete. Itt jelenik meg a versben szereplő egyetlen ige, ez viszont annál kérlelhetetlenebbül, visszavonhatatlanabbul: „megyünk”. Az egész verset átszövő kettősség itt is megmutatkozik. Hiszen szó van egyszer a költő érzéseiről, amik egytől egyig elhagyják a költőt, ő már képtelen szeretteinek eltartására, így el kell menniük egy másik világba, „ahol tejet kapni”, másfelől itt buggyan elő a költő mélységes társadalomkritikája is.
De a lényeg: „Boci boci tarka/ Se füle se farka” azt jelenti, hogy az élet sokszínű, de semmi értelme.
No.

Kiara862017. június 6. 20:24

@Pera76: Igen,azt hiszem,hogy ez a kulcsmondat:"Tőled kértek olyan tudást,amit tanítottak,tőlem is."Én nagyon szerettem a verselemzést,érdekelt a költők élete,sokszor jártam könyvtárba is,hogy még mélyebbre ássam magam a témában.Nem gondolom,hogy egyik "módi"jobb vagy rosszabb lenne,mint a másik,egyszerűen több nézőpontból is meg lehet közelíteni egy verset.Azért nekünk is használni kellett a fantáziánkat!😊

Pera762017. június 6. 19:11

@Marie_Marel: Egyetértek, bár számít-e?  :)

Pera762017. június 6. 19:10

@Kiara86: Mi úgy elemeztünk anno, hogy az adott versre koncentrálva, szabadon, saját szavainkkal, saját meglátásunkkal, nem a költő életrajzi körülményein volt a lényeg, sőt, én a születési dátumokat, életrajzi bláblákat nem is tanultam meg...
És amikor érettségiztem a sulinkban az összes érettségiző közül a legnagyobb jegyet kaptam. (Nálunk a szórás nagy: 1-10-ig osztályoznak, és ez nagy szó volt akkor. Most is az.)
Nem hiszem, hogy a lelkesedésedet osztályozták, ahogy nekem sem.
Tőled kértek olyan tudást, amit tanítottak, tőlem is.
Most a kisebb fiamnak nem kell gondolkozni, az van, mit a tanárnő mond, X vers, Y költő: a költő így élt, ezt és ezt gondolta a versben, ezért írta, ennyi. Mondhatom, hogy használja a fantáziáját, elemezze a verset úgy, ahogy gondolja, azt mondja: nem lehet.
Én boldog vagyok, hogy úgy tanítottak, ahogy, és nem vagyok boldog attól, hogy a mostani világ milyen gyermekeket termel.

Kiara862017. június 6. 16:18

@Marie_Marel: Akkor én nagyon rossz suliba járhattam!Irodalom érettségin is volt verselemzés.Ötösre érettségiztem belőle!😊😊Lehet,hogy a lelkesedésemet díjazták!😕😊

Marie_Marel2017. június 6. 12:07

@Kiara86:
"Kerüljük a vers életrajzi szempontú értelmezését, mert vakvágányra vezethet minket! Ha a költő életrajzából indulunk ki, fennáll a veszélye annak, hogy leszűkítjük a mű jelentését, esetleg félreértjük a mű szimbolikáját. Az igazán jó vers az életrajz nélkül is hordoz jelentést, ha megértéséhez kellenek az életrajzi adatok, akkor a költőnek nem sikerült az egyéni élményt egyetemes szintre emelni. Az életrajz ismerete természetesen árnyalhatja a mű üzenetét, de ha az életrajzi vonatkozások szövegszerűen nem jelennek meg a versben, akkor fölösleges utalni rájuk, hacsak nincs jelentésmódosító szerepük."

Marie_Marel2017. június 6. 12:03

https://blog.poet.hu/verstanaeskornyeke/a-verselemzes-menete

Kiara862017. június 6. 11:40

Szerintem egy vers elemzése ott kezdődik,hogy megtanulod írójának életét.Utánajársz mikor,hol,milyen körülmények között írta?!Leírod,mi ösztönözhette,hogy megírja az adott verset.Fontos az akkori társadalmi,politikai,vallási helyzet is.Én ilyen szempontok alapján elemeznék egy verset.Nekünk így tanították.És én imádtam😊

Törölt tag2017. május 6. 19:42

Törölt hozzászólás.

Marie_Marel2014. június 1. 12:47

http://blog.poet.hu/verstanaeskornyeke/v erselemzes-felepitese---irodalom-oran

Renike992014. június 1. 11:08

Nyolcadik osztályos tanuló vagyok. Irodalom órára gyakran kell írnom verselemzést. Általába úgy kezdem, hogy elolvasom a verset többszőr, amíg megértem a vers mondanivalóját. Próbálok átlátni a szavakon, megnézem, hogy mi a háttér jelentése, milyen összefüggések vannak a versben. Felállítom a vers rímképletét, a stíusalakzatokat kiírom. Összefoglalom a vers mondanivalóját körülbelül 5-10 mondatban. Remélem segítettem. Személyesen, én így készítem a verselemzéseket, szerintem ez a váza egy verselemzésnek.

Pintyu2014. június 1. 09:29

Hogyan kell verset elemezni? Itt összegyűjthetjük a példákat, javaslatokat, tudnivalókat.