Keretbe foglalva - játékos versírás mankóval!

Az első és utolsó sort kell megadni, és ezek segítségével újat alkotni. Kikötés: csak meglévő versek első és utolsó sora lehet feladvány! Rövid sorok esetén lehet kettesével is feladni. Hagyjunk legalább 3 napot az új feladat kiírásáig.

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

goalking2019. február 5. 11:24

"Ül a tél a hegy tetején",
Mellette ül a rettenet,
Egy hegymászó érkezik csendesen:
Majd
"Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget."

Rozella2019. január 28. 20:25

A hegy fogságában

"Ül a tél a hegy tetején"
fölállna, ha bírna szegény,
mutatná, hogy kemény legény,

de a hegy még fogva tartja,
jéggé fagyott gatya rajta,
jégcsap annak minden rojtja!

Otthagyna már csapot-papot,
nem lopná ott fönt a napot,
s eloldaná a madzagot,

menekülne, de nem lehet,
csak úgy otthagyni a hegyet,
gatya nélkül hová mehet?

Mit tehetne más egyebet?
"Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget."

idézetben Kányádi Sándor: Ül a tél a hegy tetején c. versének sorai

Maria_HS2019. január 24. 21:08

"Ül a tél a hegy tetején"
Uralja a dombot s völgyet.
Betakarja a mezőket,
Ott alszik még a vetemény.
Fehérbe öltöztet mindent,
Nem kedveli a szép zöldet.
S mikor a Nap lemenőben,
"Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget."

Kányádi Sándor Ül a tél a hegy tetején
"Ül a tél a hegy tetején"
"Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget."

M.J.Kata2019. január 24. 18:40

Idézet Kányádi Sándor verséből:
"Ül a tél a hegy tetején"
"Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget."

" Ül a tél a hegy tetején"
elégedetten nézeget,
a felhőkből időnként,
hópelyheket ereget, mely
betakarja a vetéseket,
s a kifakult réteket.

Kopasz ágú fákra
dérruhát aggat,
fenyőfák csúcsára
hósapkát fújogat.
Jeget varázsol,
a tavak vízéből,
sípályát, csúszósat
a dombok lejtőiből.

Szánkózó gyerekek
jókedvre derítik,
de a nagy munkától
elfárad egy kicsit.
Mikor a Nap sugara
búcsút integet,
"Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget."

M.J.Kata2019. január 22. 23:07

Hoztam új keretet: Kányádi Sándor Ül a tél a hegy tetején című verséből.

"Ül a tél a hegy tetején"
"Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget."

és a teljes vers:

Ül a tél a hegy tetején

Ül a tél a hegy tetején.
Fehér kucsma van a fején.
A hátán meg fehér suba.
Készülődik a faluba.
Tápászkodik, fölkel s jövet
fehér terveket szövöget.
Szórja, hinti, hol elhalad,
két marokkal a friss havat.
Fehéredik domb és lapály.
Olykor-olykor a tél megáll.

Gondos gazdaként széttekint,
aztán munkába fog megint.
Ahol kilátszik a vetés,
vet oda egy marokkal, és
mire a mi falunkba ér,
mögötte már minden fehér.
Egy kicsit még tipeg-topog,
befagyasztja a patakot.
Lepihen és a szürkület
csöndjében füstöt ereget.

Maria_HS2018. december 12. 16:44

"Majd elmúlnak ezek a remegések,"
S jut takaró mindenkinek, meglehet.
Enyhülnek a hidegek s didergések.
A lejtőn szalad majd vígan a szekér.
Hajnalban hívogat majd a vörösbegy.
S amikor újra fény lesz hóesésben,
Harangszó kíséri a lépteinket,
A megfagyott földbe is belevetem,
Magvait a reménynek, hogy maradjon,
Nyoma az eljövendő esztendőnek.
Népnek "De ha nem így lesz,az is mindegy"

Ady Endre: A lelkem kánaán- magvai
"Majd elmúlnak ezek a remegések,"
"De ha nem így lesz,az is mindegy"

Rozella2018. december 11. 22:06

Főnixként

„Majd elmúlnak ezek a remegések”,
lelkemen holdkavics keltette rezgésben
csenddé simulnak a körkörös miértek…

Tudom, lemúlnak végül az átkok is rólam,
a szívzajok lassan majd lecsendesednek,
és beleég a tél oda, hol örök hó van,

a hideg fényben pillantások riannak,
csillagmáglyán lobban el minden ígéret,
porrá égő örök vágyak körforgása az élet.

Az ég hófehér hátteret szít a tüzeknek,
mikben minden álmom főnixként feléled,
vagy megszületik csupán egyetlen egy...

… „de ha nem így lesz, az is mindegy”.

/ idézetben: Ady Endre: A lelkem kánaán-magvai c. versének sorai/

berenyi.klara2018. december 10. 11:58

@Rozella: Köszönöm!

Rozella(offtopic)2018. december 10. 11:46

@berenyi.klara: Gyönyörű! evokációnak is csodás!

berenyi.klara2018. december 9. 23:15

"Majd elmúlnak ezek a remegések"
a felzavart szív megnyugszik talán
válaszok lesznek, s nem keserédes
gyötrő merengés minden szaván.
Ki hívott téged, hosszúléptű vágy ?
Hisz mondtam már hogy nem érdekelsz!
Eliszod előlem a csorgófényű lágy
estéim, és mellkasomra térdepelsz.

Mert láttam a jövőt, ami felém intett.
"De ha nem így lesz, az is mindegy"

Rozella2018. december 9. 22:26

Rég jártunk erre... Hoztam új keretet Ady Endre egyik nagyon szép verséből:

"Majd elmúlnak ezek a remegések,"

"De ha nem így lesz,az is mindegy"

és a teljes vers:

A LELKEM KÁNAÁN-MAGVAI

Majd elmulnak ezek a remegések,
Lesz az Életnek cukros bora,
Majd zugni fog kis templomban az ének
Havas karácsony s Úr-vacsora,
És rigmusos gyermekek jönnek.

S tán árka lessz ennek a vád-özönnek,
Győztesre szárad ázott szárnyam
S eljön, hogy majd csak azt kivánjam,
Ami beteljesedhetik
s hogy újból és fentujjongva akarjak.

Majd galambok lesznek a lomha varjak,
Finom nő-testek, remegősek
Várják vágyón, hogy lepleiktől
Szabadítsam meg őket
És nagyon sokan szeretnek ismét
S én sokakat fogok nagyon szeretni.

Szent szántásba akkor fogom majd vetni
Lelkem Kánaán-magvait,
Melyek ma még, jaj-jaj, rohadnak.
Dicső leszek s örülni fogok
Mindennek és magamnak
S a földnek, melybe áldott, bő markom
Hitet, jövendőt, örömöt hintett.

De ha nem így lessz, az is mindegy.

Molnar-Jolan2018. július 16. 20:50

" Mert hűségesek mindhalálig"
hiszen kutyák, övék a legszebb erény.
A bizonyosság szemükben parázslik,
hogy nem lehet gazdi mindenféle lény

csak épp a kiválasztott, és úgy vakkant
csahol mind, ha este hazatérsz, mint akit
nem láttak tíz éve. Rágcsálnak paplant,
lábtörlőt, bennük örök kölyök lakik.

Némelyik nyálzik, vagy hangosan horkol,
de szeret, s ennél többel nem szolgálhat.
Féltékenyek, mert ha szöknek is olykor,
" mi elkallódunk, ők hazatalálnak".

Rozella2018. július 15. 13:01

A búcsú

" Mert hűségesek mindhalálig"
bárcsak ne tudnám, hogy mennyire
igazak voltak akkor, mind egy szálig,
s az élet leroskadt a templom lépcsőire.

Rémülten néztem a halvány gerberákat,
a liliomok arcában téged kerestelek
Anya, távolról hallottam még az imákat,
s a kardvirágok néztek farkasszemet,

aztán zene szólt és valakik átöleltek,
éreztem bennem zengni az orgonát,
az oltár előtt fehér füst terjengett,
de nem tudta elnyomni a halál szagát.

Ó, hogy gyűlöltem akkor minden virágot,
tűnjenek innen el, nyíljanak másnak!
Sokáig nem fogtam fel a valóságot…
" Mi elkallódunk, ők hazatalálnak"

idézetben: Pilinszky János sorai

Maria_HS2018. július 10. 22:43

Aprók s szépek
"Mert hűségesek mindhalálig,"
minden tavaszon újra élednek
fáknak ágain, és bokrokon,
zöld fűben, némelyik rég sárgállik.
kísérik utunkat észrevétlen,
a hó alatt titokban télen nőnek
" mi elkallódunk, ők hazatalálnak"

" Mert hűségesek mindhalálig"
" mi elkallódunk, ők hazatalálnak"
Pilinszky János: Mi és a virágok

Rozella2018. július 10. 10:50

Nyár van... ezernyi virág nyílik... Hoztam új keretet:

" Mert hűségesek mindhalálig"
" mi elkallódunk, ők hazatalálnak"

és a teljes vers:

Pilinszky János

Mi és a virágok

Mert hűségesek mindhalálig,
isteniek egyedül a virágok,
egyszóval a növényi lét,
velünk szemben, kik jövünk és megyünk.

Világunk száraz keresztjére
gyönyörű dísznek elhelyezve,
tépett füzérként fölszegezve,
mi elkallódunk, ők hazatalálnak.

Rozella(offtopic)2018. június 3. 09:21

@m.agnes: Ági, nagyszerű vers lett, gratula! :)

m.agnes2018. június 1. 13:46

Kék kelme

"Liliomsikolyt, jaj ki ölelne"
ha csak átkot virágzik lila selyme,
sziromvirágú gyanútlan csöndet,
halál közeli megsápadt éneket.
Taszít a félelmemmel telt káprázat,
törvények között a törvénytelen,
az élet délibábos hasonmása,
zord villámokat záporoz hirtelen.
Vízválasztó sziklakemény ökle,
mennyköveket görget a kapzsi táj,
szökkenő kedvvel az égfele törtet,
mindent feledve mulat, ha muszáj.
Galamb ha röppen,s lehull a tolla,
megfosztott béke a földön hever,
égi kék kelme, fent liliom volna,
lent mélybe záródott tengermeder.
Hullámok halnak meg élednek újra,
nyírágak hintáznak nyarak szaván,
lelkemhez érnek,lelkemben tisztulnak,
"s pici könnyet sír egy cinke a fán."

Polner Zoltán - Öregek

Liliomsikolyt, jaj ki ölelne
s pici könnyet sír egy cinke a fán.

BakosErika2018. május 18. 19:43

( Bemásolva a Tisza Hangja 98-as Antológiából. )

Polner Zoltán - Öregek

Liliomsikolyt, jaj ki ölelne
s pici könnyet sír egy cinke a fán.

Liliomsikolyt, jaj ki ölelne
szívére, ki ölelne, ha véres
harmatot sírnak a mályvák,
s jajongó pávák torkában a hold,
ki ölelne szívére liliomsikolyt?

Baltával agyonvert mezők, dűlők
közül haza ők nem jöhetnek többé.
Zöld jegenyékért hiába
könyörögnek már. Küszöbük előtt
az éj és dühöngve tépik a tetőt

vasvillakörmű fekete varjak.
Zúzmaracsipkés alkony az arcuk,
átfúj rajtuk a szél, Isten
megveszekedett hidege.
A szélben mészfehér barmok kék tekintete.

Ó, ha nyarak madaras pallóin
járhatnának piros citerával!
Földbe sóhajtott szavaik
most mind megerednének igazán.
De roppan a csönd
s pici könnyet sír egy cinke a fán.

BakosErika2018. május 14. 21:21

Zöld paláston

" A vén ligetben jártunk mi ketten",
hol csókjaid vetkőztettek pőrére,
zöld paláston cseppet sem ijedten,
ízeket csentünk mi egymás bőrére.

Hallgattak a fák őriztek szerelmet,
szenvedélyes tenyered rám simult,
sóhajtva kértük a bennünk-kegyelmet,
amíg karodban vágyam elcsitult.

Testünknek áldozott az alkony pírja,
vén ligetben az éj ma ránk talál,
néztem, ahogy zárult szemed zafírja,
"S aludt a tölgy, a hárs, a nyár..."

Rozella2018. május 13. 21:28

A varázslat

" A vén ligetben jártunk mi ketten"
más lépteket észre sem vettünk,
csak andalogtunk önfeledten,
és zenéltek a lombok köröttünk,

nyári koncert hangja zengett
nekünk dalolt ott minden madár,
aztán egy tündér egyet intett…
"S aludt a tölgy, a hárs, a nyár..."

idézetek: Tóth Árpád: A vén ligetben c. verséből valók

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom