Keresztköltemény

Egy ismerős versszakból csupán a magánhangzók vannak feltüntetve.

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

GloriaMorgan2018. március 29. 04:03

József Attila: Kopogtatás nélkül

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma.
A kancsóba friss vizet hozok be néked,
cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm,
itt nem zavar bennünket senki,
görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.
Nagy csönd a csönd, néked is szólok,
ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek,
melegben levethesz nyakkendőt, gallért,
ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, amikor akad más is,
hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok.
Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.

Rozella2018. március 28. 12:45

A EEEE OOAÁ ÉÜ EÖE OÁ
E OO Ó E
AAÁOA EEE OA ÓA A IEŐ AA
A AÓA I IE OO E ÉE
IŐE IEŐ EÉ EÖÖ
I E AA EÜE EI
ÖEÉ UÁA UOA OOAO

A Ö A Ö ÉE I ÓO
A ÁA A EEE ÉEE ÜEE
EEE EEE AEŐ AÉ
A ÉE A IA AÍ A ÁÉU AIO AA Á I
AE AO A ÉE I É I ÖÖÉ ÉE AO

A EEEE OOAÁ ÉÜ EÖE OÁ
E OO Ó E
ÁAA A AUÁ OÁI EEÜÉ

Rímtelen különleges vers, 1926-ban írta a költő.

Rozella2018. március 28. 12:24

Babits Mihály: Húsvét előtt

S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva bellül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltől részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:
ha szétszakad ajkam, akkor is,
ha vérbe lábbad a dallal és
magam sem hallva a nagy Malom
zugásán át, dalomnak izét
a kinnak izén
tudnám csak érzeni, akkor is
- mennyi a vér! -
szakadjon a véres ének!
Van most dicsérni hősöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hülni borogatott
ágyuk izzó torkait:
de nem győzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:
mert rejtek élet száz szele, március
friss vérizgalma nem türi géphalált
zengeni, malmokat; inkább
szerelmet, embert, életeket,
meg nem alvadt fürge vért:
s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
ez inni való sós vérizü szélben,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü Malomnak,
mely trónokat őröl, nemzeteket,
százados korlátokat
roppantva tör szét, érczabolát,
multak acél hiteit,
s lélekkel a testet, dupla halál
vércafatává
morzsolva a szüz Hold arcába köpi
s egy nemzedéket egy kerék-
forgása lejárat:
én mégsem a gépet énekelem
márciusba, most mikor
a levegőn, a szél erején
érzeni nedves izét
vérünk nedvének, drága magyar
vér italának:
nekem mikor ittam e sós levegőt,
kisebzett szájam és a szók
most fájnak e szájnak:
de ha szétszakad ajkam, akkor is,
magyar dal március évadán,
szélnek tör a véres ének!

/folytatás, az idézett rész/ :

Én nem a győztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hőst,
kinek minden lépése halál,
tekintetétől ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,
ki először mondja ki azt a szót,
ki először el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,
azt a varázsszót, százezerek
várta lélekzetadó szent
embermegváltó, visszaadó,
nemzetmegmentő, kapunyitó,
szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!
hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,
a szegény hős pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön uj március,
viruljunk ki ujra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
Ó béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra,
Testvérek, ha tul leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bünös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!

Molnar-Jolan2018. március 28. 09:27

É E A ŐE ÉEEE
E A É-ÉE A A Ő
IE IE ÉÉE AÁ
EIEÉŐ AU A Ó
ÉOÁA OAÁ
AE A AI E AKÁI
I EŐÖ OA I A A Ó
I EŐÖ E EI OAI
IÁAI ÁO ÁO
A A AÁÓ ÁEEE
ÁA ÉEEAÓ E
EEEÁÓ IAAÓ
EEEEŐ AUIÓ
AAÍÓ ÁA Ó
O EÉ O EÉ EÉ O
O ÉE ÉE
ÉE ÉE Á
EE ÉE Á
AI AI AUO
AI É A ÉE
A EÉ Ő IEE
EÉ É EÉE
ÓAA A AAO
ÓO AEUA
IE Ö Ú ÁIU
IUU I ÚA
EI É A UÁA
ÁI EEÉE
AO IE O ÚÁ
O A EEÉE
Ó ÉE ÉE
EE ÉE Á
EE ÉE Á
AI AO EOÁ
AO A É ÁA
EÉE A Ú EÜ
OE ÉÜ ÁA
I A ŰÖ E ÉÜ
ÜEÜ IÁO
EEÜ É EÉÜ
A EÉ IÁO
EI É A UÁA
ÁI EEÉE
AO IE O ÚÁ
O A EEÉE

A vers kb. felétől a végéig tart az idézet, Mezei Mária előadásában felejthetetlen élmény volt. A vers címe most aktuális. A költő háborúellenes versei közül való.

Molnar-Jolan2018. március 28. 09:01

Petőfi Sándor: DICSŐSÉGES NAGYURAK...

Dicsőséges nagyurak, hát
Hogy vagytok?
Viszket-e ugy egy kicsit a
Nyakatok?
Uj divatu nyakravaló
Készül most
Számotokra... nem cifra, de
Jó szoros.

Tudjátok-e, mennyit kértünk
Titeket,
Hogy irántunk emberiek
Legyetek,
Vegyetek be az emberek
Sorába...
Rimánkodott a szegény nép,
S hiába.

Állatoknak tartottátok
A népet;
Hát ha most mint állat fizet
Tinéktek?
Ha megrohan mint vadállat
Bennetek,
S körmét, fogát véretekkel
Festi meg?

Ki a síkra a kunyhókból
Miljomok!
Kaszát, ásót, vasvillákat
Fogjatok!
Az alkalom maga magát
Kinálja,
Ütött a nagy bosszuállás
Órája!

Ezer évig híztak rajtunk
Az urak,
Most rajtok a mi kutyáink
Hízzanak!
Vasvillára velök, aztán
Szemétre,
Ott egyék a kutyák őket
Ebédre!...

Hanem még se!... atyafiak,
Megálljunk!
Legyünk jobbak, nemesebbek
Őnáluk;
Isten után legszentebb a
Nép neve:
Feleljünk meg becsülettel
Nékie.

Legyünk nagyok, amint illik
Mihozzánk,
Hogy az isten gyönyörködve
Nézzen ránk,
S örömében mindenható
Kezével
Fejeinkre örök áldást
Tetézzen.

Felejtsük az ezer éves
Kínokat,
Ha az úr most testvérének
Befogad;
Ha elveti kevélységét,
Címerit,
S teljes egyenlőségünk el-
Ismeri.

Nemes urak, ha akartok
Jőjetek,
Itt a kezünk, nyujtsátok ki
Kezetek.
Legyünk szemei mindnyájan
Egy láncnak,
Szüksége van mindnyájunkr’ aHazának.

Nem érünk rá várakozni,
Szaporán,
Ma jókor van, holnap késő
Lesz talán.
Ha bennünket még mostan is
Megvettek,
Az uristen kegyelmezzen
Tinektek!

GloriaMorgan2018. március 28. 02:05

IŐÉE AUA Á
O AO
IE-E U E II A
AAO
U IAU AAAÓ
ÉÜ O
ÁOOA E IA E
Ó OO

UÁO-E EI ÉÜ
IEE
O IÁU EEIE
EEE
EEE E A EEE
OÁA
IÁOO A EÉ É
IÁA

ÁAOA AOÁO
A ÉE
Á A O I ÁA IE
IÉE
A EOA I AÁA
EEE
ÖÉ OÁ ÉEEE
EI E

Mostanában Mácsai Pál előadásában futok bele ebbe a versbe folyamatosan. Főleg FB-on. Ez csak az első három versszak, de többől áll.

GloriaMorgan2018. március 27. 23:44

Radnóti Miklós: Két karodban

Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karommal átölellek
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.

Rozella2018. március 27. 22:36

É AOA IAÓO
ÖEE
É AOA IAÓO
ÖEE
É AOA EE AO
AAA
É AOA EE A E
AAA
É AOA ÁÖE E
A ÉE
É AOA ÁÖEE
E ÉE
É AOA E IE A
A AÁ A
ÖE E
É AOA A AÁO
I E ÁO
ÁEE

Egy nagyon szép, ismert vers, aminek több, megzenésített változata is van.

Rozella2018. március 27. 22:19

József Attila& Ágnes Vanilla

Óh szív! Nyugodj!

Fegyverben réved fönn a téli ég,
kemény a menny és vándor a vidék,
halkul a hó, megáll az elmenő,
lehellete a lobbant keszkenő.

Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon
helyezkedik a csontozott uton;
kis, száraz nemzet; izgágán szuszog,
zuzódik, zizzen, izzad és buzog.

De fönn a hegyen ágyat bont a köd,
mint egykor melléd: mellé leülök.
Bajos szél jaját csendben hallgatom,
csak hulló hajam repes vállamon.

Óh szív! nyugodj! Vad boróka hegyén
szerelem szólal, incseleg felém,
pirkadó madár, karcsu, koronás,
de áttetsző, mint minden látomás.

Molnar-Jolan(offtopic)2018. március 27. 12:55

Még segítség: V. Ágnes az énekesnő.

Molnar-Jolan2018. március 26. 15:45

EEE ÉE Ö A ÉI É
EÉ A E É ÁO A IÉ
AU A Ó EÁ A EEŐ
EEEE A OA EEŐ

O I AO E AAÁ AO
EEEI A OOO UO
I ÁA EE IÁÁ UO
UÓI IE IA É UO

E Ö A EE ÁA O A Ö
I EO EÉ EÉ EÜÖ
AO É AÁ EE AAO
A UÓ AA EE ÁAO

Ó Í UO A OÓA EÉ
EEE ÓA IEE EÉ
IAÓ AÁ AU OOÁ
É ÁEŐ I IE ÁOÁ

A népszerű költő verseit megzenésítő albumon található ez a dal. V. Á. énekli.

Molnar-Jolan2018. március 26. 15:35

Juhász Gyula: Anna örök

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre,
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt
És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Ámen.

GloriaMorgan2018. március 26. 15:21

A ÉE ÖE EE EAAÁ
EÉEIŐ AA EAU
AÉE A ÍEE EOÓO
A AO É É E EE UÁA
A ÉE EE ÉE EEÉEA Á UOA EE A EE I
A Á E EEE EIEEE
A Á UO O E OÁ A OÓ
O IÚÁ OOÁ Ó E ÉI
E I ÍE O E IÁA O
É O EÉE EÚ Ó E I
E EE É E IE ÉEÚO
AEÓE É EÉE AAA
É IE EÉEE ÖÖÉE
É IE OEÉE EEEE
É EÉ EIÁO ÉEEE
É É UAOO ÖÖÖ ÁE

(Szerintem az egyik legszebb magyar szerelmes vers.)

GloriaMorgan2018. március 25. 14:43

Petőfi Sándor: Arany Lacinak

Laci te,
Hallod-e?
Jer ide,
Jer, ha mondom,
Rontom-bontom,
Ülj meg itten az ölemben,
De ne moccanj, mert különben
Meg talállak csípni,
Igy ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
S nyisd ki füledet,
Nyisd ki ezt a kis kaput;
Majd meglátod, hogy mi fut
Rajta át fejedbe...
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
Szállj be Laci fejibe.

Volt egy ember, nagybajúszos.
Mit csinált? elment a kúthoz.
De nem volt viz a vederbe’,
Kapta magát, telemerte.
És vajon minek
Meritette meg
Azt a vedret?
Tán a kertet
Kéne meglocsolnia?
Vagy ihatnék?... nem biz a.
Telt vederrel a kezében
A mezőre ballag szépen,
Ott megállt és körülnézett;
Ejnye vajon mit szemlélhet?
Tán a fényes délibábot?
Hisz olyat már sokat látott...
Vagy a szomszéd falu tornyát?
Hisz azon meg nem sokat lát...
Vagy tán azt az embert,
Ki amott a kendert
Áztatóba hordja?
Arra sincsen gondja.
Mire van hát?
Ebugattát!
Már csak megmondom, mi végett
Nézi át a mezőséget,
A vizet mért hozta ki?
Ürgét akar önteni.
Ninini:
Ott az ürge,
Hű, mi fürge,
Mint szalad!
Pillanat,
S odabenn van,
Benn a lyukban.
A mi emberünk se’ rest,
Odanyargal egyenest
A lyuk mellé,
S beleönté
A veder vizet;
Torkig tele lett.
A szegény kis ürge
Egy darabig türte,
Hanem aztán csak kimászott,
Még az inge is átázott.
A lyuk száján nyakon csipték,
Nyakon csipték, hazavitték,
S mostan...
Itt van...
Karjaimban,
Mert e fürge
Pajkos ürge
Te vagy, Laci, te bizony!

Rozella(offtopic)2018. március 25. 14:40

@Molnar-Jolan: Nagyon kedves vers és könnyű.. :) remélem bekapcsolódnak mások is  :)

Molnar-Jolan2018. március 25. 14:32

Egyik leghíresebb XIX. sz-i költőnk versének első versszaka.

AI E
AO-E
E IE
E A OO
OO-OO
Ü E IE A ÖEE
E E OA E ÜÖE
E AÁA ÍI
Í I
UE Á
Á E IAÁ
ÁAA EE
I I ÜEE
I I E A I AU
A EÁO O I U
AA Á EEE
E I AA EE
AA EE I EE
Á E AI EIE

Molnar-Jolan2018. március 25. 14:25

Áprily Lajos: Március

A nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy ős evoét a fénybe kiált.

Régi, kiszáradt
tó vize árad,
néma kutakban a víz kibuzog.
Zeng a picinyke
szénfejű cinke
víg dithyrambusa: dactilusok

Selymit a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban
s hökken a hó a hideg havason.

Barna patakja
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna,
zeng a hegy orma,
s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szived?

Rozella2018. március 25. 09:12

A A ÜE ÁO
A ÜE IÁO
A EE IAA A ÚA IÁ
EE EEE
IUA A EE
E Ő EOÉ A ÉE IÁ

ÉI IÁA
Ó IE ÁA
ÉA UAA A Í IUO
E A IIE
ÉEŰ IE
Í IIAUA AIUO
….

Egy szép, ismert tavaszi vers, első fele. A költő nem az eredeti nevén írt.

Rozella2018. március 25. 08:43

Petőfi Sándor: Az Alföld c. verséből az idézett két versszak:

....

Idejárnak szomszéd nádasokból
A vadlúdak esti szürkületben,
És ijedve kelnek légi útra,
Hogyha a nád a széltől meglebben.

A tanyákon túl a puszta mélyén
Áll magányos, dőlt kéményü csárda;
Látogatják a szomjas betyárok,
Kecskemétre menvén a vásárra.

...

GloriaMorgan(offtopic)2018. március 25. 04:48

Baukisz kívánságára ez egy versrészlet. Egyik talán legismertebb költőnk egyik tájleíró verséből való. Nekem tőle ez a kedvencem. Szülőföldjét dicséri ebben a versében.

Elfogadom

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.