POEN POET - Így írunk mi - Staféta (Az új feladványra max. 48 órát várunk.)

Találd ki az átírt versszakból, néhány használható utalással a szerzőre, versére, melyik ismert költő versének részlete, majd visszaigazolás után, amennyiben helyes a megoldásod, te is válassz egy másikat, és írd át "jobbra".

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

M.Laurens2018. március 21. 10:58

@dreaming58: Kassák Lajos-ig eljutottam, de a MEK az első pár oldal után elszáll. (Szárnyatlan szárnyalással). Gondolom más is így van vele, azért is álltok.  :)

dreaming582018. március 17. 22:49

Hoztam az új feladványt.

Szárnyatlan szárnyalással

Sétálunk együtt a napsütésben
céltalan. Körül dúsan virít a táj,
elringunk az édes csendölelésben.

Most meg kéne halni tán azt mondtad
nekem, s ahogy a virító rétet nézem
érzem te is feslő virág vagy talán.

Egymásba költözött a lelkünk
s ha jön a dagály az éj tengerén
szárnyatlan szárnyalással szállunk
egy csillag felé repít a vágyunk.

*********************************************

Téma és formaazonos átirat. A szótagszám helyenként eltér, a rímelés az eredetiben sem jellemző.

A Kossuth-díjas felvidéki szerző a hazai avantgard egyik vezéralakja volt. Autodidakta módon fejlesztette mind irodalmi mind képzőművészeti készségeit. Intenzív politikai tevékenysége miatt 1957 után íróként a "tűrt", képzőművészként gyakorlatilag a "tiltott" kategóriába tartozott. 80 évet élt.

dreaming582018. március 17. 16:29

@Molnar-Jolan:

Ady Endre: Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

dreaming58(offtopic)2018. március 17. 16:27

@Molnar-Jolan: Mert ahonnan én idéztem, ott nem is volt tagolva. Most nézem, hogy a MEK-en így van (és nyilván ez a helyes forma).
Elnézést.

Molnar-Jolan2018. március 17. 14:22

Új feladvány: Közismert, nyugatos költőnk. A forma, szótagszám azonos, a téma görbe tükröt tart az eredetinek.

Kiviszem a szemetet

Majd legyező fülekkel
Hallgatom a lemezed,
Majd reszkető térdekkel
Kiviszem a szemetet.

Hajamnak ritkulását
Látni kín, óh borzalom
Ez, csak dekkolok nálad
Bűzös, mint egy borz alom.

Majd legyező fülekkel
Hallgatom a lemezed,
Majd reszkető térdekkel
Kiviszem a szemetet.

Tudja frász, mikor, miből
Veszek járókeretet,
Majd a lábadat nyalom,
S kiviszem a szemetet.

Molnar-Jolan2018. március 17. 14:02

Mosolygó, fáradt kivánság

Jó volna ilyen édes-álmoson
ráfeküdni egy habszínű felhőre,
amíg az égen lopva átoson.

Leejtett kézzel, becsukott szemekkel
aludni rajta, lengve ringatózni
acélkék este, biborfényű reggel.

Felejtve lenne minden lomha kin,
álmot súgna illatosan ágyam:
vattás-pihés hab, lengő grenadin.

És az Isten sem nézne rám haraggal,
csak mosolyogva suttogná a szélben:
Szegény eltévedt, fáradt kicsi angyal.

(Az tévesztett meg, hogy nem tagoltad hármas sorokba, Bár forma azonosnak írtad.)

dreaming582018. március 17. 13:08

@Molnar-Jolan: Ő bizony  :)

Molnar-Jolan2018. március 17. 07:40

Dsida Jenő?

berenyi.klara2018. március 16. 21:22

@dreaming58: mindenki bágyadt, tavaszi fáradtság :)

dreaming58(offtopic)2018. március 16. 19:21

Senki nem jön játszani???  :(

dreaming582018. március 10. 12:59

Hoztam az új feladványt.

Bágyadt vágyak

Úgy vágyok elpilledve szépen
hasalni égnek felhőhabján
átúszni vele az égtengeren.
Csak lusta tétlen szunnyadásban
elringni, lengedezni álmon
az éj sötétje, reggel bíbor fénye.
Semmibe tünne akkor mind mi bánt,
belém szöknének mézes ízű álmok:
oly könnyű selymek, fátyolos brokátok.
S az Úr sem nézne bosszús szívvel énrám,
mosollyal sóhajtaná mindenek fülébe:
Lám, angyalom pihenni tért az égbe.

******************************
Forma és témaazonos átirat. A szótagszám helyenként eltérő, a rímelés az eredetiben sem jellemző.

A tragikusan rövid életű erdélyi szerző a múlt században élt, és alkotott.

berenyi.klara2018. március 10. 08:56

@dreaming58: Kedves Éva, gratulálok, tied a staféta :)

dreaming582018. március 9. 21:43

@berenyi.klara: Én úgy hiszem, ez az  :)

Babits Mihály: Ősz és tavasz között

Elzengett az őszi boros ének.
Megfülledt már hüse a pincének.
Szél s viz csap a csupasz szőllőtőre.
Ludbőrzik az agyagos domb bőre,
elomlik és puha sárrá rothad,
mint mezitlen teste egy halottnak.

Este van már, sietnek az esték
álnokul mint a tolvaj öregség
mely lábhegyen közeledik, halkan,
míg egyszercsak ugrik egyet, s itt van!
Nem tudjuk már magunkat megcsalni:
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Leesett a hó a silány földre,
talán csak hogy csúfságát befödje.
Most oly fehér mint szobánkban este
fekhelyünk, ha készen vár megvetve,
puha dunnánk, makulátlan párnánk:
s mintha a saját ágyunkon járnánk,

mint a pajkos gyerekek, ha még nem
akaródzik lefeküdni szépen,
sétálnak az ágy tetején, ringva,
mig jó anyjuk egyszer meg nem unja
s rájuk nem zeng: » ;Paplan alá! Hajjcsi!«
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Már az év, mint homokóra, fordul:
elfogy az ó, most kezd fogyni az új,
s mint unt homokját a homokóra,
hagyja gondját az ó év az ujra.
Mennyi munka maradt végezetlen!
S a gyönyörök fája megszedetlen...

Türelmetlen ver a szivünk strázsát,
mint az őr ha tudja már váltását.
Idegesen nyitunk száz fiókot.
Bucsuizzel izgatnak a csókok.
Öreg öröm, nem tud vigasztalni:
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Olvad a hó, tavasz akar lenni.
Mit tudom én, mi szeretnék lenni!
Pehely vagyok, olvadok a hóval,
mely elfoly mint könny, elszáll mint sóhaj.
Mire a madarak visszatérnek,
szikkad a föld, hire sincs a télnek...

Csak az én telem nem ily mulandó.
Csak az én halálom nem halandó.
Akit egyszer én eleresztettem,
az a madár vissza sohse reppen.
Lombom, ami lehullt, sohse hajt ki...
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Barátaim egyenkint elhagytak,
akikkel jót tettem, megtagadtak;
akiket szerettem, nem szeretnek,
akikért ragyogtam, eltemetnek.
Ami betüt ágam irt a porba,
a tavasz sárvize elsodorja.

Száradt tőke, unt tavalyi vendég:
nekem már a tavasz is ellenség!
Csak te borulsz rám, asszonyi jóság,
mint a letört karóra a rózsák,
rémült szemem csókkal eltakarni...
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

berenyi.klara2018. március 6. 14:13

Az új feladvány:

Tél és nyár között

Vége a jégcsapok csengésének.
Fogy már fehér hűvöse a télnek.
Szél s eső csap csupasz utcakőre.
Ráncos már a tócsák sima bőre,
szétmállik a jég bús sárrá rothad,
mint jéghideg teste egy halottnak.

Hajnalodik, fogynak már az esték
lopakodva, mint álnok betegség
mely szétterjed a testben szép lassan
majd egyszer csak belénk mar és itt van!
Indul a zsongás új kikelettel:
óh jaj, folytatni kell, folytatni kell!

Az eredeti vers 10 versszakos. Az átirat megegyező szótagszámú, a rímek is stimmelnek, sok a tartalmi hasonlóság is. A költő egyik legnagyobbunk, az alliteráció abszolút adekvát alkalmazója.

dreaming582018. március 5. 15:15

@berenyi.klara: Ott a pont!  :-)
Te jössz!

berenyi.klara2018. március 4. 16:19

@dreaming58:

Lackfi János: Esti Hangulat

Egy nemlétező Gulácsy kép alá

félig nyitott szekrényekből
Előbújik a tarka moly
Az asztalon fémszobrok állnak
Vattával telt minden zugoly

Kék utcára nyílik az ablak
A lépések nem ütnek zajt
Egy imént lopott fiákerrel
Az álom éppen erre hajt

dreaming582018. március 2. 15:10

Na mi van? Senki sem játszik?
Hova lettetek?  :-)

dreaming582018. február 24. 19:36

Hoztam az új feladványt.

***************************************
Pillanatkép

Kis lepke lebben elő résen
Mit szekrény ajtaja hagyott
Sarkokban kósza vattahalmok
Szobrocska áll az asztalon

Az ablak alatt csupa kékség
Minden lépés oly zajtalan
Fogat szalad az utca végén
S a legszebb álmom rajta van

***************************************

Formára szótagra azonos, témára közel azonos átirat.

A József Attila díjas kortárs szerző nem születési nevén publikál. Munkássága széles körben elismert, mégis némelyik verse igen nagy port kavart.
Népes család veszi körül, így nem csoda, hogy előszeretettel ír gyermekeknek is.

berenyi.klara2018. február 24. 12:45

@dreaming58: Kedves Éva, nagyon jól gondolod, gratulálok :)

dreaming582018. február 23. 21:19

@berenyi.klara: Úgy gondolom, Klárikám:

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka...

Édesanyám! nem perdül a rokka, olyan
szakadós ma a szál -
vágy nehezül rám:
mert a sudár, szép Aphrodité letepert!
Szerető, szerető
kell ma nekem már!

(Fordította Radnóti Miklós)