POEN POET - Így írunk mi - Staféta (Az új feladványra max. 48 órát várunk.)

Találd ki az átírt (a szerzőre és versére való utalást tartalmazó) versszakból, melyik ismert költő versének részlete! Visszaigazolt helyes a megoldás után te is válassz egy másikat, és írd át "jobbra". ÚJ FELADVÁNY ADÁSA KÖTELEZŐ!

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

berenyi.klara2019. november 12. 21:08

@Molnar-Jolan: Mi is gyakran mondogatjuk :) Gratulálok, te jössz!

Molnar-Jolan2019. november 12. 16:49

@berenyi.klara:  :D Bocsi, hogy megint én, de annyira...könnyű. Gyakran skandáltuk anno a fiammal.

Weöres Sándor: Száncsengő

Éj-mélyből fölzengő
Csing-ling-ling-száncsengő.
Száncsengő -csing-ling-ling
Tél öblén halkan ring.

Földobban két nagy ló,
Kop-kop-kop- nyolc patkó.
Nyolc patkó -kop-kop-kop
Csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdő
Csing-ling-ling-száncsengő.
Száncsengő -csing-ling-ling
Tél öblén halkan ring.

berenyi.klara2019. november 12. 12:07

Az új feladvány- (előre is bocsi)

Vészcsengő

Hang-orkán éjemben,
csitt-csitt-csitt légy csendben,
légy csendben csitt-csitt-csitt !
Testvérkéd rég alszik.

Ez most már fárasztó,
most mondom századszor !
Századszor most mondom:
alvás!Rontom-bontom.

Szétmálló fejcsakrám,
ding-ding-ding ezt hallám,
ezt hallám: ding-ding-ding,
békém már távol ring.

Molnar-Jolan2019. november 12. 09:19

@berenyi.klara: Szüper megfejtés, full sebesség!
Tiéd a bot.  :-)

berenyi.klara2019. november 12. 08:42

Nemes Nagy Ágnes: Fák

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.
Mozdíthatatlan függönyök.

Meg kell tanulni azt a sávot,
hol a kristály már füstölög,
és ködbe úszik át a fa,
akár a test emlékezetbe.

És a folyót a fák mögött,
vadkacsa néma szárnyait,
s a vakfehér, kék éjszakát,
amelyben csuklyás tárgyak állnak,
meg kell tanulni itt a fák
kimondhatatlan tetteit.

Molnar-Jolan2019. november 12. 07:40

Nyár

Fakulni kell. A régi nyárnak.
Talpon maradni új tanyáknak.
Borítnak hajdan füstködök.

Kertben lapulsz, izgat a város,
borzas kislány ráz üstököt,
vérkörbe kúszik már a nap,
talán majd elmennél keletre.

Nézd, a boróka már pörög,
altatnak méla álmaink,
a vadregény szép szénaláz,
csak elleng furcsán nyár varázsa,
meg kell lapulni kis tanyán
s kibomlanak nagy csendjeink.

1922-ben született ismert költőnőnk, esszéíró, műfordító. Többek között Baumgarten-, József Attila-, Kossuth-díjas. Az Újhold folyóirat eszméjének egyik „hordozórakétája”.

A feladványban a formán és írásjeleken túl csak a magánhangzók stimmelnek, a téma teljesen más, és több helyen eltér az eredetitől a szavak törése.

dreaming582019. november 9. 22:29

@Molnar-Jolan: Ott a pont!
Tiéd a staféta  :)

Molnar-Jolan2019. november 9. 13:10

Reményik Sándor: Kagyló

Én itt vagyok, akarva, nem akarva,
a végtelen vetett a véges partra.

Fekszem aléltan a sivár fövenyben
és az óceán himnuszait zengem.

Anyám, a tenger apadt, s itt hagyott,
kinek mi köze hozzá, ki vagyok?

Gazdátlan, üres ház, mire se jó,
csak eldobni, vagy eltörni való.

Apály s dagály közt, így, időm múlván,
várom, míg értem visszatér a hullám.

Nekem nem hazám e kietlen part,
de aki titkon a füléhez tart

magányban, éjben, emberektől távol:
annak mesélek egy más, szebb világról.

dreaming582019. november 8. 12:45

Csigaház

Itt heverek, bár talán nem akartam,
Magam mögött csupán a nagy semmit hagytam.

Eszméletem szélén hosszan végignyúlva
Tenger dalát fújom újra meg újra.

Elment a hullám - mi évekig ringatott,
Ne érdekeljen mást hogy éppen itt vagyok.

Üres csigaház, mondják - korcs, mihaszna,
Eltörhető vacak, jól a falhoz csapva.

Ahogy telik időm, csak új hullámom várom
Sodorjon semmibe - akárcsak az álom.

Nem ez az otthonom, itt idegen vagyok,
De ki meghallgatja mit neki dúdolok

Legyen akár szegény számkivetett pária
elmondom hogy van még szépség e bús nagyvilágba`.

******************************************
A vers szerkezete, rímelése azonos az eredetivel. A szótagszám eltér, a téma hasonló.

Az eredeti vers szerzője az erdélyi születésű kétszeres Baumgarten-díjas költő a XIX.

században született és a XX. században hunyt el. 51 évet élt.
Jogi tanulmányait nem fejezte be.

Molnar-Jolan2019. november 8. 12:28

@dreaming58: Perfekt! Te gyüssz!

dreaming582019. november 8. 12:20

@Molnar-Jolan: Na, ez már "tutijó"  :D

Weöres Sándor: Táncnóta

Van-e szoknya eladó,
tarkabarka suhogó,
a derékra simuló,
nyárba-télbe jó?
Nincsen szoknya vehető,
csak egy régi lepedő,
ráncos, rojtos, repedő,
üsse meg a kő.

Van-e csizma eladó,
patkós sarka kopogó,
szattyán-szára ropogó,
sárba-vízbe jó?
Nincsen csizma vehető,
csak egy rozzant tekenő,
ócska egér-etető,
üsse meg a kő.

Molnar-Jolan2019. november 8. 09:55

@dreaming58: A költő talált, a vers egy másik hasonló, de már nyomon vagy.  :-) A címre is figyelj, az eredetihez hasonló értelmű, és azonos szótagszámú.
Ja az eredeti még egy versszakkal hosszabb, folytatja ezt a kérdez-felelek témát.

dreaming582019. november 7. 23:25

@Molnar-Jolan:
Ő volna? Nekem ez ugrott be  :)
******************************

Weöres Sándor: Vásár
IV.
Van-e csizma eladó,
Hóba-sárba mindig jó?
Van kis csizma eladó, szép varrás a szárán,
Hogyha ílyet hordanék, bizony sose bánnám.
Van-e ködmön eladó,
Szélbe-fagyba mindig jó?
Van kis ködmön eladó, szép hímzés a vállán,
Hogyha ílyet hordanék, bizony sose bánnám.

Molnar-Jolan2019. november 6. 17:17

Dallejtő

Van-e ruci eladó,
bugyigumi, dominó,
kimenőre kimonó,
pont nekem való?
Nincsen papírzsebkendő,
se egy nózi cseppentő,
így a nátha rettentő,
ürge szepegő.

(Szótagszám, forma azonos, ritmus hasonló.
Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar költő, író, műfordító, irodalomtudós. 1989-ben halt meg. Felesége is ismert költőnő volt.)

berenyi.klara2019. november 6. 13:13

@Molnar-Jolan: Gratulálok! Tiéd a staféta!

Molnar-Jolan2019. november 6. 11:13

@berenyi.klara:
Vörösmarty Mihály:
GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN

Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós,
Az emberiségnek elhányt rongyain
Komor betűkkel, mint a téli éj,
Leírva áll a rettentő tanulság:
"Hogy míg nyomorra milliók születnek,
Néhány ezernek jutna üdv a földön,
Ha istenésszel, angyal érzelemmel
Használni tudnák éltök napjait."
Miért e lom? hogy mint juh a gyepen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
Zabáltan elhenyéljük a napot?
Az isten napját! nemzet életét!
Miért e lom? szagáról ismerem meg
Az állatember minden bűneit.
Erény van írva e lapon; de egykor
Zsivány ruhája volt. S amott?
Az ártatlanság boldog napjai
Egy eltépett szűz gyönge öltönyén,
Vagy egy dühös bujának pongyoláján.
És itt a törvény - véres lázadók
Hamis birák és zsarnokok mezéből
Fehérre mosdott könyvnek lapjain.
Emitt a gépek s számok titkai!
De akik a ruhát elszaggaták
Hogy majd belőle csínos könyv legyen,
Számon kivül maradtak: Ixion
Bőszült vihartól űzött kerekén
Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők.
Az őrült ágyán bölcs fej álmodik;
A csillagászat egy vak koldus asszony
Condráin méri a világokat:
Világ és vakság egy hitvány lapon!
Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből
S most a szabadság és a hősi kor
Beszéli benne nagy történetét.
Hűség, barátság aljas hitszegők
Gunyáiból készült lapon regél.
Irtózatos hazudság mindenütt!
Az írt betűket a sápadt levél
Halotti képe kárhoztatja el.
Országok rongya! könyvtár a neved,
De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e
A könyvek által a világ elébb?
Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
Salakjok annál borzasztóbb legyen,
S a rongyos ember bőszült kebele
Dögvészt sohajtson a hír nemzetére.
De hát ledöntsük, amit ezredek
Ész napvilága mellett dolgozának?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany
Bányáiból kifejtett az idő?
Hány fényes lélek tépte el magát,
Virrasztott a sziv égő romja mellett,
Hogy tévedt, sujtott embertársinak
Irányt adjon s erőt, vigasztalást.
Az el nemn ismert érdem hősei,
Kiket - midőn már elhunytak s midőn
Ingyen tehette - csúfos háladattal
Kezdett imádni a galád világ,
Népboldogító eszmék vértanúi
Ők mind e többi rongykereskedővel,
Ez únt fejek - s e megkorhadt szivekkel,
Rosz szenvedélyek oktatóival
Ők mind együtt - a jók a rosz miatt -
Egy máglya üszkén elhamvadjanak?
Oh nem, nem! amit mondtam, fájdalom volt,
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma,
Oly fényes elmék a sár fiait
A sűlyedéstől meg nem mentheték!
Hogy még alig bír a föld egy zugot,
Egy kis virányt a puszta homokon
Hol legkelendőbb név az emberé,
Hol a teremtés ősi jogai
E névhez "ember!" advák örökűl -
Kivéve aki feketén született,
Mert azt baromnak tartják e dicsők
S az isten képét szíjjal ostorozzák.
És mégis - mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.
Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt.
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok.
S ha majd benéztünk a menny ajtaján,
Kihallhatók az angyalok zenéjét,
És földi vérünk minden csepjei
Magas gyönyörnek lángjától hevültek,
Menjünk szét mint a régi nemzetek,
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.
Ez hát a sors és nincs vég semmiben?
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal
S meg nem kövűlnek élő fiai.
Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!

1844 vége

berenyi.klara2019. november 6. 10:28

Sziasztok! Az új feladvány

Hová belépsz sőt, rohansz, oh diák,
nem törődve azzal, hogy mennyi tudás
leselkedik rád polcok magasából,
s elővevéd telód hogy nyomogassad.
Miért e lom ? Hogy menj utána és
kövesd mint gyepen társait a juh ?
Hogy elméd elhenyéljen a képek
dőzsölésétől elcsigázva. S amott ?
Netnek tengerén merre visz hajód
erényt mutatva mik csalogatnak ?
Hol vannak boldog évei, napjai
az ártatlanságnak? Emeld fejed,
emeld diák,és nézz körül, a könyv szárny
mely ég felé viszen, segít hogy ne
unjuk el magunk hitvány madár gyanánt.
Fészbuk iszapját szopva éldegélnél?
Ne hagyd veszni élted áldomásait,
ne féld a küzdést, dolgod ez a földön
ne féld, jó mulatság, férfi munka az!

Az eredeti vers sokkal hosszabb ennél,
Az átírásban megtartottam a 10/11-es szótagszámot.
A költő talán legnagyobb romantikusunk,
az MTA tagja is volt, folyóiratot is szerkesztett.

M.Laurens2019. november 5. 13:30

@berenyi.klara: A borzasztó nehezítés ellenére, ez gyors volt.  :)
Most te következel.

berenyi.klara2019. november 5. 13:04

@M.Laurens:

József Attila: TEDD A KEZED

Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.

Úgy őrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.

Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.

M.Laurens2019. november 5. 12:41

---------------- feladványom -----------------

JÁTSZD AZ ESZED

Játszd az eszed
káromkodva,
mintha eszed
csepp se volna.

Úgy törd mint
ki gondolkodna
mintha agyad
másutt volna.

Úgy nevess, mint
a jó bolha,
mintha rímem
el pattogna.

---------------------------------------------
A fiatalon elhunyt szerző, sohasem lehetett József Attila díjas, és a Kossuth díjat is csak posztumusz ítélték oda. Halálát állítólag és lényegileg egy kocsikat összekötő csavarkapocs okozta, a Magyar Királyi vasút társaság utólagos nyomozati anyagai szerint.

Az általam írt versről csak annyit, hogy borzalmasan rossz és szinte már tiszteletlen a nagy költő előtt. Ezúton is bocsánat a merészségemért, hogy ilyen drámaira (?) vettem.
JA! És míg el nem felejtem, csak az fejtse meg aki hoz is újat két napon bévül.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom