Skandináv népballadák-fordítási gyakorlat

Írj a megadott szavakkal verset játék nehezített változata. Itt a vers összes szavát megadták, sőt meg is írták a verset, svédül! Nekünk a megfelelő magyar szavak megtalálásával újra kell írnunk a művet.

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

goalking2020. január 15. 21:43

@harminchat: Most érek rá,tehát én is dobok egy fordítást

Amikor a tágas inspiráció átölel,
Híd vagyok ég és föld közt
Minden,amit a szív a teremtésben nagyra értékel,
Király vagyok, verset lélegző.

Ha a lelkem a tündér,úgy kívánja,
Átadom Néked a békés partvidéket,
Ahol egy zümmögés a rózsaszín tengeren átszárnyal,
S az álmodozó dagály eléri az álom-földet.

Erős vagyok,mindent megcsinálok,csak higgy bennem,
Nálam vannak a gyökerei a kedvességnek,s a szeretetnek,
S,ha úgy kívánom villámok és felhők borítják be
Az ágyad,vagyis alkotnak felette fedelet.

És oly különleges szavakat tudok alkotni,
Hogy az az egész világ szabályait megváltoztatja,
Neki kell,a saját ünnepét újrahívni,
Hogy a Nap zuhanását megállítsa a sötét éjszaka.

Az inspirációm újra átölelt,
Megint híd vagyok ég és föld közt,
Minden,amit a szív a teremtésben nagyra értékel,
Király vagyok,verset lélegző.

harminchat2019. december 20. 04:36

Szabó Szalay István fordítása:

Anna Akhmatova: Amikor írok...

Ha múzsám átölel s írok
híd vagyok ég és föld között
szívem értéke van benne
király vagyok versbe szedve
ha lelkem akarja,te tündér
nyugodt partszegélyt alkotok
lilás tenger ütközik zajjal
álmok dagálya öntözi a partot.
igen,hidd el,mindez való
mint élő gyökér bennem a jó
villámok s felhők,ha akarom
takarót ágyadra belőlük fonom
és a szó kedvesem,melyet adhatok
törvényként cseréli meg e világot
leírva ünnepli önmagát
napfényként világit sötét éjszakát
míg alkotok más vagyok,
ég és föld közötti kapocs
mi szívemnek érték benne él
király vagyok s a vers mesél.

Melbourne,december 19.

harminchat2019. december 20. 04:34

Anna Ahmatova: Mikor versemet írom

Mikor átfon engem szellőként az ihlet,
híd vagyok olyankor ég és föld között,
minden, mit a szív csak megteremthet,
amíg levegőm a vers, királlyá növök.

Csak kívánnia kell tündéri lelkemnek,
s megkapod a nyugodt tengerparti részt,
hol morajlón, rózsás hullámok cipelnek
álmok dagályán s a vágyak földjére lépsz.

Bármit tudok, bízz, higgy, én erős vagyok,
gyökereim jóságba, szeretetbe nőnek,
ha akarom felhőt és villámot fogok
édes ágyad fölé védőtetőnek.

És olyan különös szavakat tudok,
megváltják mind a világ törvényeit,
önnön ünnepük ülik meg a napok,
éjek hűsébe veszni el nem engedik.

Minden én vagyok az ihletemben,
vagyok híd olyankor ég és föld között,
minden, mit a szív csak megteremthet,
amíg levegőm a vers, királlyá növök.

harminchat2019. december 15. 16:54

Anna Akhmatova: When I Write Poems

When I’m embraced by airy inspiration,
I am a bridge between the sky and earth.
Of all what heart high-values in creation
I am a king, when breathing with a verse!

Just if my soul wishes it, my fairy,
I shall give you the peaceful coast band,
Where, with a hum, the pinky sea is carrying
The dreaming tide to reach the dreaming land.

I can do all, just trust in me: I’m mighty;
I have the roots for kindness and for love;
And if I want, from clouds and from the lightning
I’ll make a cover your sweet bed above.

And I can, dear, create a word such special,
That it would change laws of the whole world,
To call again its own celebration
And stop the sun from fall in the night cold.

I’m all another in my inspiration,
I am a bridge between the sky and earth.
Of all what heart high-values in creation
I am a king, when breathing with a verse!

Translated by Yevgeny Bonver,

Ahmatova, Anna Andrejevna, (1889-1966)

Apja ukrán hajómérnök, de anyja tatár eredetű nevét veszi fel. Kijevben tanul az egyetemen, itt ismerkedik meg első férjével akivel Pétervárra költöznek.
Itt egy költői csoport alapító tagja lesz. Elvetve a futurizmus szélsőségeit, a szimbolizmust meghaladva próbálják a klasszikus költészetet megújítani.
Családi élete tragikusan alakul, ahogy az ország sorsa is, hazáját mégsem hagyja el. Húsz évig nem publikálhat, utána is csak műfordításait. Saját verseit csak halála előtt egy évvel adhatja ki.

Köszönöm Istvánnak az előző feladványra küldött fordítását! Most kicsit bánom, hogy igyekeztem mindent elfelejteni, amit orosz órán tanítottak és így nem is mélyítettem tovább ezt a tudást, pedig ha ez egy komoly fordítói feladat lenne, az orosz eredetiből kéne újraírnunk a verset. Mi csak saját kedvünkre tesszük ezt, így angolból próbálunk magyarítani, mint a másolat másolatát. Talán botorság, de hiszek benne, hogy a verseknek van szelleme és ez a szellem nem veszik el olyan könnyen a másolgatás során.
Remélem rátalálunk.  :)

harminchat2019. december 13. 04:57

Szabó Szalay István fordítása:

Christina Rossetti :Születésnap

Szívem akár egy énekes madár
fészkét rejti csatorna mögé
vagy almafa,melynek ágait
gyümölcs húzza föld felé
szívem akár egy színes kagyló
amint nyugodt vízen evezek
mindennél boldogabb szívem
mikor kedvesemmel leszek.

Burkolj selyembe,emelj magasra
legyen lila prémszegély
gránátalmába legyen hasítva
hogy száz pávaszem csodálja
készíts arany s ezüst fürtöket
levele legyen s élő virága
születésnapom van ma
mely szerelmemet elhozza.

harminchat2019. december 13. 04:55

Christina Rossetti: Születésnap

A szívem most, mint énekes madár,
ki az öröm sugarain fészkel.
A szívem most, mint sudár almafa,
hajló ágain roskadón gyümölccsel.
A szívem most, mint szivárvány hajlata,
ölelkezőn béke tengerével.
Szívem repesőbb most, mint valaha,
mert kedvesem már utamon lépdel.

Emelvényt ácsoljatok, selyemmel,
prémmel, bársonnyal ékesítettet!
Galambot véssetek, gránátalmát,
százszemű pávát, jól díszítettet!
Fürtözze szőlő, fehér és arany,
liliom virágok, ezüstözöttek!
Mert ma életem születésnapja van,
Szerelmem léptei hozzám sietnek!

harminchat2019. december 6. 20:44

Hiába skandináv népballadák a topic címe, hiába találtam dán balladákat angol nyelven, inkább mégis egy angol költőnőtől hoztam verset. Olasz származású hölgy volt a XIX. században, egy szép szerelmes költeményét szeretném megmutatni. Több magyar fordítása is van, de mi most foglalkozzunk az eredetivel. Jó szórakozást!

Christina Rossetti: A Birthday

My heart is like a singing bird
Whose nest is in a water’d shoot;
My heart is like an apple-tree
Whose boughs are bent with thickset fruit;
My heart is like a rainbow shell
That paddles in a halcyon sea;
My heart is gladder than all these
Because my love is come to me.

Raise me a dais of silk and down;
Hang it with vair and purple dyes;
Carve it in doves and pomegranates,
And peacocks with a hundred eyes;
Work it in gold and silver grapes,
In leaves and silver fleurs-de-lys;
Because the birthday of my life
Is come, my love is come to me.

harminchat2019. december 6. 04:53

-----------------------------------------

harminchat2019. december 6. 04:53

Szabó Szalay István fordítása:

Durin dicsérete

A világ kezdete volt,zöld hegyekkel,
a Hold is szűz volt fehér fénnyel,
névtelen volt forrás és kő,
akkor indult el Durin,az ébredő
nevet adott domboknak,völgynek,
izét kóstolta érintetlen víznek,
egy tengerszemnél vízre pillantott,
feje árnyéka mögött,ezüst fonalon
logó, csillag koronát látott
magas hegyekkel,szép világ volt
a születés idején,mikor nagy királyok
uralták Nargothrond-t, és Gondolin
ki már a Nyugati Tenger mögött nyugszik,
ez volt a világ Durin napjaiban.

A csarnok kőoszlopai között
király ült díszes széken
fenn arany volt,lenn ezüst
s hatalma ereje volt ajtóvégen
kristály lámpák fényében
éjárnyék kúszott fellegek fölött
nap,hold s csillag fénye
tűzben égve ott tündökölt.

Kalapács csapódott üllőre
véső hasított és írást irt
kardnak markolata edzett lett
áldozat árán kőműves épített
ott benn opál,gyöngy,ékkő égett
halpikkely a vas,amint fénylett
pajzs,deréköv,kard és fejsze
s csillogó dárdák tömege
még nem volt harcba Durin népe
hárfák és dalosok daloltak
a hegyek zenére virradtak
s kapuknál kürtök harsogtak.

A világ szürke lett,hegyei vének,
az üllő tüze már hamuvá égett
kalapács is néma,hárfa nem szól
Durin csarnokában sötétség honol
ott Kazad-dum, Moria földjén
árnyékot őriz sírbolt mélyén
s mozdulatlan tó vizében
korona fekszik s vár a mélyben
s mint csillag bukkan fel lentről
ha Durin,a hős újra eljön.

harminchat2019. december 6. 04:51

Durin

A föld ifjú volt, zöldellők hegyei,
feljőve folttalan szórta fényét a hold,
sziklát és patakot szó nem illetett,
midőn Durin ébredvén erre vándorolt.
Források vizéből elsőként ivott,
névtelen dombokat néven nevezett,
és látta a Tükörtó vizében
ahogy ékkőként csillogtak csillagok
ezüst fonálra fűzvén feje körül
árnyékuk koronaként fel fel ragyogott.
Jó volt a világ, a hegyek magasok
midőn e vén napokon még nem buktak el
Nargothrond erős s dicső királyai
és Gondolin, aki mostanra bizony
túl jár a nyugati tenger partjain.
Jó volt a világ Durinnak napjain.

Király volt ő faragott trónuson,
oszlopos kőtermeinek során
aranytetős és ezüst csarnokon
rúnák jeleivel mindnek ajtaján.
Hol napfény, hold és csillagok,
mint zavartalan fénysugár,
kristálycsillár fényeként ragyog,
áttörve felhőn és éjszakán.

Ott kalapács az üllőre sújt,
véső szánt betűt a fémbe.
Ott penge markolatba bújt,
bányász s pallér munka serénye
berill, gyöngy és opál ragyog,
Mint halpikkely oly finom az acél
a fényes lándzsa halomba rakott,
akár a pajzs, a kard, vért s a fejsze.
Durin népe sohasem fáradó
a hegy gyomrából szüremlik zene,
hárfapengő dalos dáridó
kapuknál trombiták éneke.

Minden szürke már a vénné lett hegyen,
a kovácsok tüze rég hamvába holt,
nem csendül kalapács, hárfa is pihen,
sötét kering ott, hol Durin trónja volt.
Sírhely ez, hol már csak árnyak ülnek,
Khazad-dum s Moria hol némán terülnek.
A Tükörtó sima és sötét vizén,
egy elmerült csillag fénye átragyog,
korona csillan ott mély iszap ölén,
Durin ébredvén még egyszer jönni fog.

harminchat2019. december 2. 04:43

A befejező versszak: (pedig emlékeim szerint bemásoltam, de bizonyára mégsem, hiszen akkor itt lenne. Elnézést István! )

Durin by J. R. R. Tolkien

The world is grey, the mountains old,
The forge`s fire is ashen-cold;
No harp is wrung, no hammer falls:
The darkness dwells in Durin`s halls;
The shadow lies upon his tomb
In Moria, in Khazad-dum.
But still the sunken stars appear
In dark and windless Mirrormere;
There lies his crown in water deep.
Till Durin wakes again from sleep.

harminchat2019. november 29. 04:55

Köszönöm kedves István a fordítást! Nem maradt más hátra mint a szomorú befejező versszak. Az itt leírt Moria az a bánya, amiről az előző versszak énekelt, Khazad-dum a földalatti város. Elpusztult és elnéptelenedett, mert a törpék túl mélyre ástak és felébresztetek egyet a föld alatti szörnyek közül....

harminchat2019. november 29. 04:44

---------------------------------------------

harminchat2019. november 29. 04:44

Szabó Szalay István fordítása:

A csarnok kőoszlopai között
király ült díszes széken
fenn arany volt,lenn ezüst
s hatalma ereje volt ajtóvégen
kristály lámpák fényében
éjárnyék kúszott fellegek fölött
nap,hold s csillag fénye
tűzben égve ott tündökölt.

Kalapács csapódott üllőre
véső hasított és írást irt
kardnak markolata edzett lett
áldozat árán kőműves épített
ott benn opál,gyöngy,ékkő égett
halpikkely a vas,amint fénylett
pajzs,deréköv,kard és fejsze
s csillogó dárdák tömege
még nem volt harcba Durin népe
hárfák és dalosok daloltak
a hegyek zenére virradtak
s kapuknál kürtök harsogtak.

harminchat2019. november 29. 04:42

Király volt ő faragott trónuson,
oszlopos kőtermeinek során
aranytetős és ezüst csarnokon
rúnák jeleivel mindnek ajtaján.
Hol napfény, hold és csillagok,
mint zavartalan fénysugár,
kristálycsillár fényeként ragyog,
áttörve felhőn és éjszakán.

Ott kalapács az üllőre sújt,
véső szánt betűt a fémbe.
Ott penge markolatba bújt,
bányász s pallér munka serénye
berill, gyöngy és opál ragyog,
Mint halpikkely oly finom az acél
a fényes lándzsa halomba rakott,
akár a pajzs, a kard, vért s a fejsze.
Durin népe sohasem fáradó
a hegy gyomrából szüremlik zene,
hárfapengő dalos dáridó
kapuknál trombiták éneke.

harminchat2019. november 22. 04:42

Köszönöm Istvánnak a fordítást! Álljon itt folytatásként Durin dalának második része:

A king he was on carven throne
In many-pillared halls of stone
With golden roof and silver floor,
And runes of power upon the door.
The light of sun and star and moon
In shining lamps of crystal hewn
Undimmed by cloud or shade of night
There shown for ever fair and bright.

There hammer on the anvil smote,
There chisel clove, and graver wrote;
There forged was blade, and bound was hilt;
The delver mined, the mason built.
There beryl, pearl, and opal pale,
And metal wrought like fishes` mail,
Buckler and corslet, axe and sword,
And shining spears were laid in hoard.
Unwearied then were Durin`s folk;
Beneath the mountain music woke:
The harpers harped, the minstrels sang,
And at the gates the trumpets rang.

harminchat2019. november 22. 04:38

---------------------------------------

harminchat2019. november 22. 04:38

Szabó Szalay István fordítása:

Durin dicsérete

A világ kezdete volt,zöld hegyekkel,
a Hold is szűz volt fehér fénnyel,
névtelen volt forrás és kő,
akkor indult el Durin,az ébredő
nevet adott domboknak,völgynek,
izét kóstolta érintetlen víznek,
egy tengerszemnél vízre pillantott,
feje árnyéka mögött,ezüst fonalon
logó, csillag koronát látott
magas hegyekkel,szép világ volt
a születés idején,mikor nagy királyok
uralták Nargothrond-t, és Gondolin
ki már a Nyugati Tenger mögött nyugszik,
ez volt a világ Durin napjaiban.

harminchat2019. november 22. 04:36

Durin

A föld ifjú volt, zöldellők hegyei,
feljőve folttalan szórta fényét a hold,
sziklát és patakot szó nem illetett,
midőn Durin ébredvén erre vándorolt.
Források vizéből elsőként ivott,
névtelen dombokat néven nevezett,
és látta a Tükörtó vizében
ahogy ékkőként csillogtak csillagok
ezüst fonálra fűzvén feje körül
árnyékuk koronaként fel fel ragyogott.
Jó volt a világ, a hegyek magasok
midőn e vén napokon még nem buktak el
Nargothrond erős s dicső királyai
és Gondolin, aki mostanra bizony
túl jár a nyugati tenger partjain.
Jó volt a világ Durinnak napjain.

harminchat2019. november 17. 11:38

Ismét egy Tolkien verssel folytatnánk, Durin dalával. Durin Tolkien történetében a törpék királya volt. Messze északról indult útnak, mint az úttörők ( eredeti értelmében értve, nem mint a piros kendősök) el nem nevezett tájakon haladt, a versben szereplő Elder Days vagyis az első kor is erre utal. A wkikipédián rengeteg adat van még a történetről, ha többre vagyunk kiváncsiak.

Durin by J. R. R. Tolkien

The world was young, the mountains green,
No stain yet on the Moon was seen,
No words were laid on stream or stone,
When Durin woke and walked along.
He named the nameless hills and delles;
He drank from yet untasted wells;
He stopped and looked in Mirrormere,
And saw a crown of stars appear,
As gems upon a silver thread,
Above the shadow of his head.
The world was fair, the mountains tall,
In Elder Days before the fall
Of mighty kings in Nargothrond
And Gondolin, who now beyond
The Western Seas have passed away.
The world was fair in Durin`s Day.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom